Egg Sandwich with eieio pesto

Servings 4 servings

Prep time 10 minutes

Cooking time 5 minutes

INGREDIENTS

 • EIEIO’S Cilantro Pecan Pesto

 • Toast

 • EIEIO Tomato Bruschetta

 • Avocado & Tomato slices

 • Feta cheese

 • Sprinkle of salt and pepper


DIRECTIONS

 • Make toast

 • Spread EIEIO Cilantro Pecan Pesto on toast-thicker the better

 • Add avocado slices on top

 • Fry 2 eggs and place on top of avocado

 • Place EIEIO Tomato Bruschetta or sliced tomato then sprinkle salt, pepper and Feta cheese on top! OH YEAH BABY!!!

#toast #cilantropecanpesto #cilantro #pecan #pesto #sundriedbruschetta #avocado #tomato #fetacheese #salt #pepper

volunteering, press inquiries and more

1000 Green Acres Dr.

Wimberley, TX

(512) 557-4789

eieiofarm1000[at]yahoo.com

 • YouTube
 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

© 2020 by EIEIO Organic Farm

0